Masaż i odnowa biologiczna.             Zdrowe ciało i dusza.
 
Jeśli zainteresowała Cię oferta, zamów katalog, 
napisz fakirki@op.pl  lub zadzwoń 886 061 388, a wyślemy bezpłatnie do domu.
      Ergoterapeuta, Akupreser, Masażysta Tomasz Michał Owczarek
Darmowy licznik odwiedzin
Teraz ziemia okrzemkowa firmy Perma-Guard wyłączny przedstawiciel U.S.Amerykańkiego producenta, produkt oryginalny...
pojemnik 0,4 kg za 40,00 PLN.
Dlaczego nazwa Fossil Shell Flour® ?
Nadana została, aby odróżnić produkty od wszystkich innych produktów 
ziemi okrzemkowej obecnych na rynku. 
Amorficzna ziemia okrzemkowa pochodząca z naszych kopalni 
jest mielona do konsystencji mączki. 
Fossil Shell Flour®, czyli mączka z kopalnych pancerzyków okrzemek. 
Żadna z ziem okrzemkowych nie jest taka sama. 
Ta ziemia okrzemkowa jest ze złóż skamieniałych pancerzyków okrzemek – Melosira Preicelanica, które żyły w bardzo czystej, słodkiej wodzie.
Dlaczego ten rodzaj okrzemki jest tak specyficzny?
Jej pancerzyk jest zbudowany z krzemionki amorficznej. 
Kształt i twardość pancerzyka ma wpływ na jakość Fossil Shell Flour®. Twardość pancerzyka zapobiega jego rozpuszczaniu w cieczach. 
Dziurki na ścianach pancerzyka umożliwiają absorpcję wilgoci. 
Stąd zastosowanie mączki jako czynnika zapobiegającego zbrylaniu.

Jaka jest różnica między ziemią okrzemkową pochodzącą ze słodkowodnych, a tą pochodzącą ze złóż słonowodnych?
Słodkowodne złoża takie jak nasze mają stabilną zawartość okrzemek. Skamieniałe pancerzyki zachowują własny oryginalny rurkowy kształt. 
Ten kształt i wytrzymałość skamieniałych pancerzyków ma generalne znaczenie dla działania ziemi okrzemkowej.

Złoże zawiera 89%-95% amorficznej krzemionki SiO2. 
Odznacza się wysoką czystością i zawiera stabilne ilości innych składników, które jednocześnie osadzały się z okrzemkami. 
Jest słodkowodne i związane z odpływem wody z otaczającego środowiska. Słodkowodne pokłady w górach, takie jak nasze, 
utworzyły się w wyniku rozpuszczania bardzo czystego śniegu. 
Rozpuszczony śnieg był źródłem wody, w której żyły później okrzemki. Słonowodne złoża zawierają natomiast mieszaninę różnych typów okrzemek o różnym kształcie, a ich skamieniałe pancerzyki są kruche i łatwo pękają. 
Z tego względu nie są przydatne do naszych celów. 
Skład osadów słonowodnych jest mniej przewidywalny, niż w złożach słodkowodnych.

Jaka jest różnica pomiędzy amorficzną, a
 krystaliczną krzemionką?
Amorficzna krzemionka SiO2 występująca w stanie naturalnym jest rzadką odmianą mineralną potrzebną na tej planecie każdemu ssakowi do życia. Krzemionka przechodzi w stan krystaliczny w warunkach wyższych temperatur przy aktywności wulkanicznej, albo w wyniku przemysłowej działalności człowieka.

Ziemia okrzemkowa zawierająca krystaliczną krzemionkę jest używana w systemach filtracji, np. w basenach kąpielowych. 
Drobnokrystaliczna krzemionka jest bardzo niebezpieczna, 
kiedy jest wdychana lub gdy dostanie się do układu trawiennego, 
gdyż nie jest biodegradowalna.

Ziemia Okrzemkowa Fossil Shell Flour:
pochodzi w ze złoża słodkowodnego o wysokiej czystości
spełnia wymagania Food Chemical Codex i może być stosowana 
w przemyśle spożywczym jest niepalna, nietoksyczna,
zawiera mniej niż 1% krzemu krystalicznego – 
najmniej ze wszystkich znanych złóż- skala bezpieczeństwa 
Hazardous Materials Identification System
0 – bezpieczny, 4 – niebezpieczny ( niestwierdzono żadnego zagrożenia)
szkodliwość – 0, łatwopalność – 0, toksyczność – 0.
nr CAS 61790-53-2
nr WE 612-383-7 100

Amorficzna krzemionka FSF została uznana jako bezpieczna dla zdrowia przez Codex Alimentarius. 
Codex Alimentarius, czyli Kodeks Żywnościowy (kod żywienia),
oznacza szereg zarówno ogólnych jak i szczegółowych standardów zapewniania bezpieczeństwa żywności. 
Jego celem jest ochrona zdrowia konsumenta oraz gwarancja stosowania uczciwej praktyki w branży żywnościowej. 
Żywność wprowadzana na rynek lokalny, 
czy też wysyłana na eksport musi być bezpieczna i dobrej jakości.

Amorficzna Ziemia Okrzemkowa FSF jest dopuszczona:
EPA (US Environmental Protection Agency) – 
Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska jako bezpieczny środek owadobójczy przeciwko pełzającym owadom do wnętrz i na zewnątrz 
EPA (US Environmental Protection Agency) – Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska jako bezpieczny dodatek do zboża zwalczający larwy mącznika i inne szkodniki,
USDA (United States Department of Agriculture) – Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa jako składnik przeciwzbrylający stosowany w pokarmie dla zwierząt
FDA (Food and Drug Administration) – Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków jako środek o jakości spożywczej do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Fossil Shell Flour® jest wpisany do Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych OMRI (Organic Materials Review Institute), 
wydającego świadectwa dopuszczające do obrotu bezpieczne dla środowiska i zdrowia produkty.
Spośród 600 amerykańskich złóż tylko cztery są jakości spożywczej 
według standardów FDA, Agencji ds. Żywności i Leków. 
Inne złoża mogą zawierać większą ilość fragmentów osadowych i ilastych, 
co zmniejsza ich skuteczność.
Mamy wiele analiz innych złóż do celów porównawczych, 
które stanowią dowód, że ziemia okrzemkowa w naszych produktach pochodzi z najczystszych słodkowodnych źródeł.
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Kliknij, aby edytować treść...
Kreator www - przetestuj za darmo